BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ENERGIE (VOLNÁ ENERGIE)     in English

RADIANTNÍ ENERGIE + CHADNÁ ELEKTŘINA.

MOTOR EDWINA VINCENTA GRAYE

TECHNOLOGIE NIKOLY TESLY

HLAVNÍ CÍL JE VYVINOUT AUTA,

KTERÁ BY SE PŘIVOLÁVALA

MOBILNÍMI TELEFONY JAKO TAXI. VÝHODA JE, ŽE SEGWAY BY NA CESTÁCH VE MĚSTECH MOHL ZABÍRAT MALÉ MÍSTO. NA DÁLNICÍCH BY SI MOHLY "LEHNOUT".

P.S. SNY  

https://ulozto.net/!s5J787HpHgx6/segwaytools003-rar

http://www.auto.cz/prevodovka-s-plynulou-zmenou-prevodu-cvt-jak-se-k-ni-chovat-aby-vydrzela-99998

Motor poháněný z prostoru !!! Neuvěřitelné...

Bylo patentováno v roce 1975:

http://www.free-energy.ws/pdf/gray3890548.pdf

http://www.free-energy.ws/pdf/gray4595975.pdf

 

https://ulozto.cz/!ECZgOU46oWVT/gray3890548-pdf

https://ulozto.cz/!16OhSZ1ykx5a/gray4595975-pdf

NENÍ TO ZDROJ ENERGIE PRO INDUKTIVNÍ ZÁTĚŽ.

PRINCIP MOTORU JE PONĚKUD JINÝ.

MOHOU TYTO MOTORY ČERPAT ELEKTRONY AKUMULOVANÉ V OCEÁNECH?

      

     Vypnout pouliční lampy v nocích protože skoro všichni

     stejně spí. Použít tuto energii k nabíjení naší Země s pomocí

     vysílačů Nikoly Tesly umístěnými v krajině za městy.

     Akumulovat elektrickou energii.

     Ve dnech se podívejte na sny viz výše.

     Vodní díla v Rusku na veletocích s Nikola Tesla vysílači.

      Žádné problémy s rušením telekomunikací.

     Slunce má +++ a Země má ---,

  200,000,000,000 [V]

     Elektrická energie nabité koule:  DATA\energysphere.pdf

   Myslím si, že oceány mají obrovskou elektrickou kapacitu.

   1,232,280,000,000,000,000 [m3]  H2O

     A motory Edwina Graye by je mohly vybíjet tisíce let a vysílače

     Nikoly Tesly nejsou nezbytné, ale NEvím.

     Vypočítal jsem zemskou elektrickou energii vody - 1,000,000,000 [Wattů] na 3750 let.

     Vědecká studie o elektrických vlastnostech vody v oceánech: https://ulozto.net/!jCbgB0boGkeX/0ii-meissner-tgars-2004-pdf

         Nějaké výpočty energie: DATA\Sun-Earth-Capacitance.xls

       MYSLÍM SI, ŽE CELKOVÁ VOLNÁ ENERGIE JE SOUČET ENERGIE ZEMĚ JAKO

    NABITÉ KOULE A ENERGIE KONDENZÁTORU MEZI SLUNCEM A ZEMÍ.

     Jak se soustava chová dynamicky?

    Článek o řízení elektrického pole Země slunečním větrem:

      http://www.sciencemag.org/content/208/4447/979.long

1.Nikola Tesla vymyslel bezdrátový vysílač energie. Realizace bezdrátové technologie by pravděpodobně vyžadovala stavbu mnoha generátorů v poušti.

Potřebujeme ekonomiku nezávislou na ropě.

Potřebujeme čisté životní prostředí!!! Potřebujeme čisté fasády budov.

Nápad:

Obrovský komplex solárních elektráren s Teslovými vysílači na Sahaře.

 Já vidím toto jak velmi dobrý nápad, protože taková elektrárna by nevyžadovala téměř žádnou údržbu a nebyl z ní žádný odpad. Na Sahaře nejsou skoro žádní obyvatelé.  Žádné palivo, žádné teplo, žádná voda, žádné turbíny, žádné chladící věže, žádné znečištění!!! Světový projekt - sluneční elektrárny + energie mořských proudů s Tesla vysílači plovoucí v oceánech blízko rovníku.  Byl by vítán matematický model Slunce a Země, abychom viděli, zda-li je dobíjení opravdu potřebné. Fyzika elektrického náboje Země.

           Mám poznámku energetickému vysílači Nikoly Tesly.  Jestli zapojíte sériově sluneční články, získáte stejnosměrný DC zdroj namísto střídavého AC zdroje proudu a pak nepotřebujete mít  vstupní transformátor dokonce ani VN usměrňovač. Můžete přímo nabíjet kondenzátor.  Zdá se mi to jako dokonale ekologické řešení. Sluneční elektrárny plovoucí v oceánech.

         http://www.reuk.co.uk/40-Percent-Efficiency-PV-Solar-Panels.htm

         http://jnaudin.free.fr/html/tmt.htm

http://free-ri.htnet.hr/Branko/07.html

Podívejte se na http://www.worldometers.info/cz/ na část  Energie

Můžeme vidět, že potřeby lidstva jsou okolo 0.0134% solární energie dopadající na Zemi.Spotřebovaná elektrická energie představuje přeměnu na teplo, což by znamenalo, že by nebyly problémy s oteplováním,či ochlazováním Země.

 

Naše Země má tvar elipsoidu. To znamená, že nejkratší vzdálenost mezi ionosférou a Zemí je v pásmu rovníku. Shledávám toto pásmo vhodné pro účely dobíjení z tohoto důvodu. Je známo, že nejvíce blesků je v blízkosti rovníku.

      Doufám, že mé řešení bude mít minimální vliv na počasí. Následujte linku - SNY

 

2.Myslím si, že motor Edwina Graye čerpá energii pro svůj běh z elektrického pole náboje Země - motor je umístěn v tomto elektrickém poli. (Tenkrát se obávali, že motor nebude pracovat v tunelu.) Motory by mohly mít mikroprocesorové řízení pro eliminaci výkyvů atmosférického elektrického náboje. Vyvinout opravdová auta navigovaná satelitním systémem Galileo a řízená počítači propojenými s kamerami a senzory.Já věřím, že motor Edwina Graye je mnohem víc ohleduplný k přírodě než spalovací motory a dokonce může být stíněný Faradayovou klecí pro odstranění elektromagnetického znečištění.

 

JE TO OPRAVDU PRAVDA? O TĚCHTO MOTORECH SE ŘÍKÁ, ŽE PRACOVALY.

Rád bych představil ovoce svého několikaletého výzkumu. Jsem nadšenec z bezpalivového motoru  Edwina Graye. Můj cíl byl objevit princip této hádanky. Hodně výzkumníků zabloudilo do slepé cesty. Mysleli si, že hlavní zdroj energie je trubice. Patent motoru Edwin Graye se nazývá  Impulsové Vybití  Kondenzátoru - Motor. Nejprve jsem dělal počítačové analýzy tohoto technického  objektu jako klasického pulzního motoru a  našel jsem tuto zajímavost. Vyskytla se špatná konvergence, když pulsy končily.  Většina elektromagnetických softwarů řeší takzvaný nízkofrekvenční elektromagnetismus, kde vlnová délka je mnohem větší než dimenze zařízení a vliv elektrického pole může být zanedbán. EG motor není takové zařízení až na RLCovu odezvu na začátku. Hlavní průlom mého výzkumu byl udělán modálními elektromagnetickými analýzami jader. Získal jsem velmi zajímavé tvary. Já jsem shledal, že to je vysokofrekvenční vlnový proces, který je hlavní zdroj energie. Pro vytvoření  tohoto jevu potřebujeme mít počáteční magnetické pole. Můžeme je získat  RLC odezvou. Kondenzátory s počátečním napětím   3500 V - rezistence způsobí ztráty, když proud prochází vinutími, to vytváří požadované magnetické pole. Co bychom měli udělat právě teď? Velmi rychle přerušit proud. Potřebujeme přerušení v čase desítek nanosekund, protože přirozené frekvence z jádra jsou od 10 do 500 kHz. Otázka zní:Jak toho dosáhnout ? Odpověď je: malým proudem. To vede k vinutím s vysokými počty závitů, vysokou rezistancí a vysokou indukčností. Toto je důvodem, proč Edwin Gray potřeboval zdroj vysokého napětí (3500 V) . Důležité je: Materiál jader nesmí být elektricky vodivý. Já mám myšlenky, jak snížit  napětí. Jsou dvě cesty: Buďto mít vysokou permeabilitu a permitivitu materiálu  jader a druhý jeden je zbudovat větší nízkootáčkový motor. Obě cesty způsobí snížení vlastní frekvence  jader. Jestli budou nízko, můžeme mít delší přerušovací čas, nižší napětí, menší počet závitů s tlustším drátem ve vinutích a bude možné použít HF bipolární  MOS - FET tranzistory místo řízeného EG jiskřiště. To je má naděje.

Jestliže se podíváte na patent motoru Edwina Graye 3,890,548 , jsou tam šroubky k ovládání délek impulsů tak, aby bylo plné počáteční magnetické pole, a každá cívka má oddělený kondenzátor. Tím je zabezpečen malý rychle přerušitelný proud. Další zajímavost je na programátoru, který je navržený proud je přerušený přesně v stejném čase pro dvě protější jádra a nakonec tam je prstencová cívka kolem celého motoru pro deformaci počátečního magnetického pole s cílem udělat elektromagnetické exploze stabilní. Více může být napsáno o motorovém chlazení vzduchem. Důvodem je  vysoký měrný odpor v tenkých drátech –  hřejí přestože se nejedná o hlavní zdroj energie.


Ohřívání může také vznikat, je-li rezistivita jader nízká. Toto významně snižuje účinnost motoru. Měli byste nelézt dobrý materiál pro jádra.

MULTIFERROICKÉ MATERIÁLY?

http://www.emrs-strasbourg.com/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=84&id=225

DC-DC měniče VYSOKÉ NAPĚTÍ   https://www.xppower.com/Product/4000-Series   ??? Ne jen jeden pro celý motor.

Vysokonapěťové kondenzátory: http://datasheets.avx.com/hp-hw-hk.pdf  ???

Kapacita kondenzátorů by měla být akorát. Ani moc malá ani moc velká spíš malá.

Palubní baterie: http://www.lithiumion-batterypack.com/product/24v-15ah-high-capacity-lithium-ion-battery-pack.html ???

Bezkartáčkový alternátor: http://delstar-hd.com/results.asp?q=100-16204 ???

Nemůžeme si dovolit plýtvat volnou energií!

Tak zvaný realismus ve vědě brání v pochopení této technologie.

 

Motor Edwina Graye leží na ostrém okraji elektromagnetismu. Je to elektromagnetický klenot.

 

Hlavní tajemství:

Elektrický proud ve vinutích vytváří magnetické pole a potom proud je velmi rychle přerušený.

Co se stane, jestli materiál jádra je feromagnetický elektricky nevodivý?

Odpověď:

Elektricko-magnetická exploze polí !!!

Elektromagnetické vlny by měly jít proti sobě, aby se dosáhlo odpuzování.

Magnetické pole může vznikat i jinak než průtokem elektrického proudu vodiči.

 

Jestliže použijete obyčejné železo, jev nenastane, protože je to přetlumené.

 

Uvažte, že elektricko-magnetická vysokofrekvenční odezva  probíhá uvnitř

elektrického pole Zemského náboje s intenzitou:

 

E=66-120 [Vm-1]

a více důležitá je hustota elektrického náboje:

ρ=1-10 [C.km-3]

            Energie je transformovaná skrz elektricko-magnetický výbuch. Tento motor by nemohl běžet na Měsíci.        

 

Bylo mi řečeno, že zahrnutí relativistických efektů do výpočtu je podstatné,

že to dokonce může být hlavní zdroj energie. Já si to nemyslím.

Představte si koeficient Einsteinovy speciální teorie relativity:

             Když bychom měli ne tak moc dobrý materiál s relativní permeabilitou 100 a reletivní permitivitou 10

             pak máme rychlost elektromagnetických vln  sqrt(1000)=31.62 menší než je rychlost světla ve vakuu

            podle rovnice:

 

                     

            Myslím, že relativistické efekty je možné zanedbat.

Ale jsou tyto zajímavé věci: Matematický model v HFSS není takový, aby pokryl děj elektromagnetické exploze dobře. Pokoušel jsem se dát  permeabilitu a permitivitu  feritů dost vysokou a hodnoty volného prostorovu  a vznikly problémy v numerickém řešiči. Byl jsem nucen zvětšit  hodnoty fyzikálních vlastností okolí,  aby bylo vůbec něco  možné vypočítat. Je tam pravděpodobně povrchový relativistický mně neznámý účinek pro korektní popis procesu. Ten by mohl mít ohromný přínos pro výkon motoru i v ekologických aspektech!!!

http://www.ulozto.net/xaS8L8Q6/edwingraymotor-relativity-rar

https://ulozto.net/!zWzqMbLEFjmm/relativistic-lorenc-force-rar

        EV GRAY Pulsní Motor (Experiment # 0.5-1.0)

      Tato dvě videa se mi zdají zavádějící, protože cívky jsou zapojeny paralelně,

      což vede k většímu proudu pro přerušování. Proud v cívkách by měl být velmi

malý. Edwin Gray měl zvlášť pro každou cívku kondenzátor. Myslím si, že jedno

jiskřiště pro celý motor je nežádoucí a nedojde k žádanému efektu v jádrech.

         http://www.youtube.com/watch?v=UfJGawDgAEk

         http://www.youtube.com/watch?v=1rFjrPo9mws&NR=1

   Je nutné vyřešit dva hlavní problémy, aby se dal motor zkonstruovat:

   1) Nalézt magneticky měkký elektricky nevodivý materiál jader pro kmitočty v rozsahu od 10 do 500 kHz a s lineárním chováním do magnetické indukce 0,4 [Tesla],

Shledávám jako vhodný materiál jader 3C95 (3C97) MnZn ferit:

http://www.ferroxcube.com

http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/FXC_HB2013.pdf

strany 14, 60, 95, 96, 367, pouze destičky,

které by mohly řezány do žádaných profilů vodou: http://www.awac.cz

 http://www.flowwaterjet.com

Možná by se dala u MnZn feritů zvětšit elektrická rezistivita a tím

by se zvedla účinnost motoru. Je o tom hodně článků na Internetu.

MnZn ferity mají i vysokou hodnotu permitivity.

3F36 ??? http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/3f36.pdf

   2) A rychle přerušovat proud v čase  1-10 nanosekund.

 

PRINCIP MOTORU EDWINA GRAYE:

JEDNÁ SE O VYSOKOFREKVENČNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ ZAŘÍZENÍ

(To znamená, že vlnová délka je kratší než rozměry zařízení.)

NENÍ TO INDUKČNÍ MOTOR

a) ELEKTRICKÝ OBVOD NENÍ HLAVNÍM ZDROJEM ENERGIE!!!

b) JÁDRA ELEKTROMAGNETŮ MAJÍ VLASTNÍ FREKVENCE

   DANÉ GEOMETRIÍ, PERMEABILITOU A PERMITIVITOU.

c) POZOR NA RESISTIVITU MATERIALU (NEVODIVOST)

d) POUŽIL BYCH AMORFNÍ ŽELEZO NEBO VELMI KVALITNÍ FERIT.

e) ENERGIE NENÍ ZÍSKÁVÁNA Z ÉTHERU, NEJEDNÁ SE O ENERGII

    RÁDIOVÝCH VLN.

f) DLE MÉHO NÁZORU EDWIN GRAY NAVRHOVAL ŘÍZENÉ JISKŘIŠTĚ,

   NIKOLI PŘEVODNÍ TRUBICI.

g) RADIANTNÍ ENERGIE  JE TAKÉ ENERGIE PŘETRANSFORMOVANÁ

   SKRZ ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY.

h) VYBUZENÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY JSOU BRANOU

   K PŘEMĚNĚ FOREM ENERGIÍ

i) NAZÝVÁM TO ZKROCENOU TESLOVOU CÍVKOU

j) MOTOR PRACUJE NA PRINCIPU ELEKTROMAGNETICKÉ TRANSFORMACE

k) PŘEDPOKLÁDÁM PLATNOST ÚPLNÝCH 2D MAXWELLOVÝCH ROVNIC

 

 

 

 http://www.cheniere.org/misc/gray.htm

 

 

Obě zařírení by mohla být CAE optimalizována.

Pravděpodobné důvody, proč to zatím není realizováno, jsou:

 

ekologické (vliv na počasí) - DALŠÍ NENÍ JISTÉ. ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ ZEMĚ PODLE MĚ DRŽÍ MRAKY NA OBLOZE (ALE NEVÍM). POTŘEBUJE TO TESLOVY VYSÍLAČE, PROTOŽE ENERGIE ZEMSKÉHO NÁBOJE JAKO KULOVÉHO KONDENZÁTORU (VODIVÁ IONOSFÉRA) JE JEN 4.5 MWh... PAK BY BYLO POTŘEBA VYSÍLAČE ENERGIE NALADIT TAK, ABY SKONČILY BLESKY NA ZEMI, KTERÉ NÁBOJ VYČERPÁVAJÍ. JSOU BLESKY NA ZEMI PRO PŘÍRODU NĚČÍM POZITIVNÍ? PRÝ NEJVÍCE JE JICH KOLEM ROVNÍKU A V POSLEDNÍCH LETECH JICH PŘIBÝVÁ TAK, ŽE NASA JE NUCENA RUŠIT LETY RAKETOPLÁNU...

 

technické (rušení rádiových vln v étheru) - DNES JE MOŽNÁ POČÍTAČOVÁ OPTIMALIZACE, KTERÁ BYLA V 70TÝCH LETECH V PLENKÁCH. DÁLE SI MYSLÍM, ŽE DIGITALIZACE INFORMAČNÍCH SIGNÁLŮ (RADIO, TELEVIZE, SATELIT, ARMÁDA) MŮŽE UVOLNIT PROSTOR PRO NĚJAKÝ TEN ŠUM V ÉTHERU OD PROVOZU GRAYOVÝCH MOTORŮ, KTERÉ BY MOHLY BÝT NAVÍC ELEKTRICKY ODSTÍNĚNY...

 

politické (jak by se země dohodly, kolik která energie čerpá). V PŘÍPADĚ REALIZACE TO VIDÍM JAKO OSTRÝ POLITICKÝ PROBLÉM. MOŽNÉ ŘEŠENÍ VIDÍM V REALIZACI PLATEB PODOBNĚ, JAK JE TO U MOBILNÍCH TELEFONŮ...

Moje představa je nízkotáčkový motor o výkonu 10 kW

o průměru 500 [mm] se setrvačníkem.

Nízké pracovní frekvence pod 500 kHz, aby nedocházelo k rušení informačních technologií.

Motor Edwina Graye může pohánět automobily (SNY  ) ,ale kdyby se motory nasadily bez vysílačů energie, tak by patrně došlo k ekologické katastrofě. Dalším problémem je, že motor pravděpodobně ruší radiové vlny. Edwin Gray navrhl motor tak, aby byl frekvenčně nad 100 MHz a říkal tomu "studená elektřina". V 70tých letech bylo asi toto pásmo v étheru volné na rozdíl od dneška. Podle mých výpočtů je velkou výhodou Grayova zařízení, že rušení étheru může být ode všech motorů stejné. Rušivé frekvence závisí na poloze rotoru ale nikoli na otáčkách.

Je snaha pohánět auta vodíkovými články, ale jejich dobíjení potřebuje obrovský komplex atomových elektráren uvnitř země. Domnívám se, že by bylo z ekologického hlediska lepší mít SOLÁRNÍ elektrárny s vysílači NIKOLY TESLY na Sahaře.

 

KDYŽ SE PODÍVÁTE NA PŘÍSLUŠNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY, TAK SE PÍŠE, ŽE V USA SE JIŽ TYTO MOTORY VYRÁBĚLY V 70TÝCH LETECH, ALE BYLY ZAKÁZÁNY Z DŮVODŮ ROZMANITÝCH. JEDEN Z DŮVODŮ BYL, ŽE TO VEŘEJNOSTÍ NEBYLO POCHOPENO. ŘÍKÁ SE, ŽE MOTORY PRODUKOVALY 30TI NÁSOBEK ENERGIE POTŘEBNÉ PRO INICIAČNÍ PULSY. KDYBY TO NEFUNGOVALO, TAK BY TO NEBYLO PATENTOVÁNO. EDWIN GRAY SVÝM VYNÁLEZEM NAVÁZAL NA NIKOLU TESLU.

 

Tady je odkaz na patent:

http://www.free-energy.ws/pdf/gray3890548.pdf

 

Pokusím se o vysvětlení principu motoru tak, jak jsem ho pochopil:

 V motoru se přeměňuje energie elektrostatického pole na magnetické a z magnetického pole na mechanickou pomocí elektromagnetického vlnění. Elektromagnetické vlnění je potřeba vyvolat. Jsou tam podlouhlá jádra (elektromagnety). Do nich se pošle impuls z kondenzátoru. Nejprve máme RLC odezvu. Je potřeba vytvořit plné magnetické pole. Pak je proud velmi rychle přerušený. Vznikne elektromagnetická exploze. Jedině magnetické pole lze dobře přeměňovat na mechanickou práci. Pásmo v rozmezí 10-500 kHz považuji za vhodné pro provoz motorů. Nevím, co se v tom pásmu nachází (možná armáda). Vraťme se k tomu impulzu.  Tenký drát, malý proud (aby šel rychle přerušit) a vysoké napětí je potřeba. Technický problém může být s ohřevem vinutí.

Proudový puls z kondenzátoru C1 rozkmitá systém R3L1C4, který pak čerpá přes vazební kondenzátor C3 energii z druhého zdroje. Následující grafy ukazují průběhy napětí na zdroji V1, kondenzátoru C1 a R3L1C4 obvodu. Ve skutečnosti je kmitání prostorové.

Nyní jsem přišel na toto (Obr.Q ) Jestli vybíjíte kondenzátor do indukce,obvod RLC se vytvoří s jiskrou. Kdyby to bylo spojené drátem dlouhodobě tak bude průběh proudu tlumená sinová funkce nebo bude průběh aperiodický. Wolframové jiskřiště se chová tímto způsobem: Sepne, jestliže je napětí například nad 3000 V a vypne se jestli je napětí menší než 500 V (mám tuto zkušenost). FourierPulsů.xls Myslím si, že je možné dosáhnout wolframovým jiskřištěm 80 % teoretického maximálního proudu a potom proud skočí na nulu - je přerušen. Tento skok je velmi důležitý pro počátek elektromagnetických vln v systému. Nevýhodou jiskřiště je, že vybije kondenzátor příliš. Potřebujeme řídit maximum proudu s pomocí trvání impulsu. Myslel jsem si, že to je dobré mít malou indukčnost a velkou kapacitu. Teď si to nemyslím . Mělo by to být navrženo tak, abychom dostali nasycené magnetické pole. Výsledek Thomsonova vztahu by měl ukázat časy. Takže indukčnost tloušťka drátu a počet závitů a kapacita by měly být optimální. Teď si nemyslím, že silný drát je nejlepší. Elektromagnerické vlnění je přiživováno z okolního elektrostatického pole. Je to tak zvaný zpětný E.M.F. jev. Je to hlavní efekt. Elektromagnetické vlnění je branou k přeměně forem energií. Myslím, že, již vím, proč můj experiment nepřináší to, co je očekávané. Totiž  je nezbytné, aby proud v RLC obvodu skočil na nulu během 10 nanosekund tam, kde je kolmá přerušovaná čára. Je to graficky zobrazeno pod odkazem, s proudem 10-100 [mA]  době zhruba 2-3 ms po začátku přechodné odezvy. Jestli RLC má nenulový odpor, pak neplatí že maximální proud v obvodu je když je na  kondenzátoru nulové napětí. To znamená, že wolframové jiskřiště není vhodné pro tento účel (vypnulo dokonce tehdy, když bylo na kondenzátoru záporné napětí), kdy je podle kalkulace  v obvodu proud  prakticky 0 A. počáteční napětí na kondenzátoru je 3500 V.

Myslel jsem si, že IGBT tranzistory jsou pro tyto účely vhodné, ale ukazuje se, že nejsou. Zařízení pracuje s malými proudy.


     
CAD model: 
EdwinGrayOrig.igs    Ansys2Dmodel   Ansys-Další-studie

                       Magnetické pole   XY                                                   Elektrické pole   Z                             ProposalDouble02a.jpg       DALŠÍ-NÁVRH  DSC2188prop ANSYS10-2D-DSC2188.MAC.txt   EG-MODEL04.MAC.txt

Původní motor měl páry dvou jader. Jedno menší než druhé.

Myslím si, že cíl byl dosažení 2D profilu protlačeného v Z směru,

(žádné sinové vlny).

Zůstávají problémy jak uspořádat vinutí, aby se vybudily správné módy.
???

      Nástroj pro optimalizaci profilů jader:

            https://ulozto.net/!JHLkgHU3bvRZ/edwingray2dtuneable-rar

            Kniha viz níže.

 

Nevím, jaký materiál by byl nejvhodnější. Vskutku je neuvěřitelné, že k té přeměně energií dochází:(elektrostatická->magnetická->mechanická práce) Věřím ve vysokofrekvenční magnetický měkké elektricky nevodivé materiály, jako je například železo v amorfní formě (nemající krystalovou mřížku), protože je permeabilní, elektricky nevodivé a má dobré elektromagnetické vlastnosti při vysokých frekvencích. Problémy mohou nastat při hledání vhodné technologie výroby požadovaných tvarů.

 

Obdivuji genialitu toho vynálezce. Tenkrát neměli ještě počítače!

 

Je to uděláno tak, aby se profily daly snadno připevnit k rotoru a statoru. Tři jádra jsou na rotoru a devět na statoru.  Jestliže se vinutí tří jader na rotoru spojí paralelně, tak je pak není potřeba  žádný stírací kroužek na hřídeli.  Je to elektricky spojeno přes ložiska. Předpokládám použití čtyřech (3) RF MOSFET MOTOROLA (MRF154) HIGH FREQUENCY TRANZISTORS  (aby byl vypínací čas menší než  100 nanosekund) , senzoru natočení na rotoru a mikroprocesorové řízení.

 

Hledal jsem řešení, jak levně snímat kroutící moment a napadla mě, myslím si, šikovná věc. Uvnitř motoru je silné elektromagnetické vlnění. Což takhle z něj ukrást ždibec energie anténou s dobře naladěným LC obvodem? Pak to usměrnit rychlou diodou, filtrovat, stabilizovat a z toho by se pak napájel mikroprocesor, který by převáděl signál z tenzometru nalepeného na vhodném místě na rotoru  na sériový digitální signál pro infračervenou LED, vyvedenou dráty axiálním otvorem v hřídeli na jeho konec, takže by nevadilo, že se LED točí. Celé zařízení by bylo na rotoru. Nebyla by potřeba žádná baterie!

         design01.igs

           Jak můžete vidět, jádra jsou umístěna uvnitř duralové trubky (skříně) -

       je to dobře odstíněné a neprodukuje to skoro žádné elektromagnetické rušení.

       Skříň dokonce musí být elektricky vodivá!!!

       Myslím, že motor se chová jako prostorový rezistor - saje elektrony z okolí.

design02.igs + laděný-design02.igs

             Tento nový tvar byl navržen z výsledků 2D modálních analýz.

             Předpokládá se, že jsou vybuzeny vyšší módy aby mohly být

             cívky podlouhlé s protiběžným směrem proudů.

             Nevím jestli by bylo lepší udělat rotorová jádra šikmo jako má:

            http://www.youtube.com/watch?v=RCiA7025xq8

             a jestli je nejlepší jeli osa rotoru kolmá k zemi. To potřebuje analýzy.

Měli bychom udělat jádra pro vybuzení žádoucích pracovních módů bez výběžků pro upevnění a radši to slepit?????

Můj nápad pro zjednodušení problému je udělat 2D modální analýzu a získat níže zobrazené módy a použít tuto vlastní

frekvenci pro běh 3D harmonické analýzy, abychom viděli chování konců jader. Toto je řešitelné ANSYSem 10. Můžete také udělat Fourierovu řadu pulzů FourierSerieOfPulses.xls a potom spustit 3D harmonické analýzy vyšších frekvenčních složek a pak jednotlivé výsledky sečíst v ANSYSu10. Nizkofrekvenční módy je možné zanedbat - mají malý vliv na výsledek. (Nejsou řešitelné.)  FOUPULS04.MAC.txt   +  Ansys10.0-OriginToInterface

POTŘENUJI POMOCI OPRAVIT RUTINY PRO ČTENÍ IMAGINÁRNÍCH SLOŽEK BINÁRNÍCH VÝSLEDKOVÝCH SOUBORŮ S PŘÍPONOU RMG ANSYS 10.0 .  CHYBA NENÍ V KNIHOVNÁCH binlib.lib a binlib.dll ,ALE NĚKDE VE FORTRAN KÓDU. TENTO INTERFACE BY MOHL PŘINÉST BÁJEČNÉ POČÍTÁNÍ PRO MNOHO LIDÍ. Vypadá to tak, že tento problém může být vyřešen modifikací souboru ResRd.F

c ***** result set found - read load set headers *****

c *****  solution to read imaginary parts from complex results to add kcmplx into code *****

10 ResRdSolBegin = 0

LocSolHeaderL = largeIntGet(iResIndex(nSets+kcmplx),

x iResIndex(nSets+kcmplx+MaxResult))

http://www.ulozto.net/xAjpXNow/edwingraymotor-fourier11032016-rar

http://www.ulozto.net/xzCbnPra/edwingraymotor-fourier27052016-rar

Měli byste použít:

http://www.ulozto.net/xGHaf4kd/ansys-10-0-sp1-zip

http://www.ulozto.net/xhncyuP6/visual-studio-2008-professional-edition-x86-and-x64-wow-dvd-english-www-fulldls-com-torrent

http://www.ulozto.net/xDDdQ9Cz/intel-visual-fortran-compiler-v11-1-067-tbe-rar  readme.txt

Fortran-licence    FourierSerieOfTriangles.xls

šedý Gray: Můžeš se ptát:  cmelak9875@centrum.cz

Doporučuji:

Visual Studio 2008 C++ Professional Windows/XP   FORTRAN MŮŽE BÝT INTEGROVANÝ DO VISUAL STUDIA 2008

Visual Intel Fortran 11.1  compiler Windows/XP  readme.txt

http://www.ulozto.net/xDDdQ9Cz/intel-visual-fortran-compiler-v11-1-067-tbe-rar  readme.txt

Můžeme použít trojúhelníkovou periodickou funkci namísto RLCovy odezvy, protože počítání může být méně komplikované. Měli bychom požít délku pulsů tak, aby jejich rozkladné frekvence byly N krát nižší než vlastní frekvence jader.  Odhaduji N kolem dvaceti, ale já nevím. Čas nulového proudu zpoždění mezi pulsy by měl být zvolen takový, abychom dostali dobré tlumení (skoro nula) blízko dalšího pulsu.  Nejzajímavější je elektromagnetické chování v krátkém čase po pulsech. Tam je potřeba dosáhnout vybuzení přímo  pracovních vln režimu.

cmelak9875@centrum.cz

MicroCap10torrent

https://ulozto.cz/!D0pcuIfUfdpj/microcap10manual-pdf

Výpočet může být rozdělen na dvě části. Ta první je řešením RLC odezvy a ta

druhá je řešením VF (vysokofrekvenční) odezvy metodou NFDTD - neortogonální diferenční

inkrementální v čase) počátečním magnetickým  polem z RLC odezvy, ale lépe z 3D magnetostatické analýzy.

Rešit 3D periodický válcový segment.

DATA\FDTD-2DSIM.rar  NFDTD-3D-C++.rar  NávrhyTvarůJader.jpg

Geometrie profilů a vinutí by měly být navrženy tak, aby počáteční magnetické

pole z RLC odezvy bylo tak blízko jak je možné o modálnímu tvaru.

__________________________________________________________________________________________________________

HFSS 13 je použitelný pro řešení tohoto - můžeme řešit odezvu RLC jako  quasi-statické analýzy.

Jesliže bychom předpokládali kondenzátor o nekonečné kapacitě a nulovou rezistivitu vinutí,

 může být proudová funkce lineární se skokem na nulu. Měli byste počítat plné transientní analýzy.

Vidím lepší cestu v použití Broand Band pulsu jedná se o vyšší harmonické z Fourierovy řady

FourierSerieOfPulses.xls Můžete si to vyzkoušet na tomto XLS souboru.

Můžete provádět modální analýzy a podle nich nastavit frekvenční parametry Broad Band pulzů.

Počáteční magnetické pole by mělo pasovat na pracovní tvar modální analýzy.

 

Myslím, že toto je nejlepší mně známý software pro výpočty elektromagnetických procesů v motoru Edwina Graye.

readme.gif     ctimne.txt   MagicISO.rar          HFSS  HFSS-torrent     Mělo by to být jak 32 tak 64 bit i pro Windows7

HFSS-EG-experiment-výpočet-databazový-soubor   {  HFSS-EG-PŮVODNÍ-motor-databázový-soubor    Potřebuje to 64 bit HFSS s velkou pamětí }

Abyste vytvořili dobrý CAD model, můžete použít ANSYS 10 a přenést geometrii do HFSS přes soubor formátu IGES.

ANSYS 10 torrent link          Dokument popisující, jak udělat rozhraní k ANSYSu   HFSS-15-64bit.torrent  nebo na http://www.ulozto.cz

https://ulozto.net/!TqxnlhGTsmdF/ansys-10-rar    http://www.ulozto.net/xGHaf4kd/ansys-10-0-sp1-zip

https://ulozto.net/!4nsBjs6kbJdA/libor-dedek-elektromagnetismus-vut-brno-2000-rar

________________________________________________________________________________________________________

MŮŽETE POUŽÍT HRUBOU ČTYŘSTĚNOVOU SÍŤ A PROBLÉM ŘEŠIT

GALERKINOVA METODA NESPOJITÁ V ČASE S POČÁTEČNÍM MAGNETICKÝM POLEM

http://www.nudg.org

https://www.amazon.co.uk/Books-Nodal-Discontinuous-Galerkin-Methods-Applications/dp/0387720650/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1463920446&sr=8-2&keywords=hesthaven

https://ulozto.net/!crECs0iZAwRh/interface-ansys-10-0-sp1-boris-galerkin-c-rar

            http://ulozto.cz/x9TTrfNx/codes-zip

            http://ulozto.cz/xhhhxv1f/codes1-1-zip

            http://ulozto.cz/xPFqjqBQ/nudg-r62-zip

            https://ulozto.net/!A1Pdttu3FUzy/richard-hackenberger-rar

            https://ulozto.net/!LXSZ6mR5PLVu/edwin-gray-2d-rar

http://www.ulozto.net/xhjjFXhn/mathworks-matlab-r2007b-rar-torrent

https://ulozto.cz/tam/_fY06O7KkTuMD
https://uloz.to/!VS9sltJYgn4t/maathwoorks-baltam-rmm7b-part1-rar
https://uloz.to/!uiPBd8IhyQI5/maathwoorks-baltam-rmm7b-part2-rar
https://uloz.to/!BmCfCs3Cqmkq/maathwoorks-baltam-rmm7b-part3-rar
https://uloz.to/!Wyjh7XQcMexg/maathwoorks-baltam-rmm7b-part4-rar
https://uloz.to/!ghC4jypcozi2/maathwoorks-baltam-rmm7b-part5-rar

http://www.ulozto.net/xhncyuP6/visual-studio-2008-professional-edition-x86-and-x64-wow-dvd-english-www-fulldls-com-torrent

http://www.ulozto.net/xhtwpyZu/en-visual-studio-2008-professional-x86-x64wow-dvd-x14-26326-part1-rar

http://www.ulozto.net/xXqsizfL/en-visual-studio-2008-professional-x86-x64wow-dvd-x14-26326-part2-rar

http://www.ulozto.net/xFmu14X2/en-visual-studio-2008-professional-x86-x64wow-dvd-x14-26326-part3-rar

http://www.ulozto.net/xk9rthxC/en-visual-studio-2008-professional-x86-x64wow-dvd-x14-26326-part4-rar

http://www.ulozto.net/xcfQs9o4/en-visual-studio-2008-professional-x86-x64wow-dvd-x14-26326-part5-rar

                Budete potřebovat spočítat počáteční podmínky skrze Poinssonovo řešení a použít tento výsledek jako počáteční podmínky pro řešiče v čase. Můžete nalézt většinu částí pro modifikaci na www.nudg.org Můžete nalézt oba kódy Matlab a C++ které řeší Maxwellovy rovnice a Poissonovu rovnici. Jestliže toto není, co potřebujete, bude potřeba abyste modifikovali stávající řešiče, což by snad doufejme neměl být problém.

Měli byste dělat počítačové analýzy,než postavíte prototyp!!!

Elektromagnentický flažolet.

 

Pro žádoucí počáteční imperfekce magnetického pole, neodymové permanentní magnety na koncích jader by mohly být použité, ale já nevím, možná zdeformovat vinutí je lepší. Je potřeba udělat analýzy.

     HFSS-file EG návrh jádra mororu IGES???

MAGNETICKÉ POLE x ELEKTRICKÉ POLE MODÁLNÍ ANALÝZA

Aby se elektrický proud rychle přerušil (desítky nanosekund) a vyvolal elektromagnetické vlnění v jádrech, nesmí dosahovat velkých hodnot!!! To je řešené tenkým drátem a velkým počtem závitů ve vinutích. Protože pak má vinutí velkou indukčnost a rezistenci, potřebujeme pro vyvolání žádaného počátečního magnetického vysoké napětí [Volt].  Nejprve nastane RLC odezva. Myslím, že se IGBT tranzistory pro vypínání nehodí, protože mají příliš velkou vypínací dobu (desítky mikrosekund) a jsou určeny pro velké proudy, které nejsou pro toto zařízení potřeba.

 Nebylo by přece jenom lepší použít Grayovu vakuovou přepínací trubici?

SpínaciTrubiceModel.igs

           Takto vypadá rozložení elektrického pole v Grayově trubici. Pokládám ji za řízené jiskřiště. Důvod válečku (pravděpodobně uhlík) s větším průměrem připojeným k tyči sloužil ke snížení gradientu napětí.

Myslím, že tento patent TRUBICE Edwina Graye je velmi zavádějící!

http://www.free-energy.ws/pdf/gray4595975.pdf

Neváhejte mi poslat jakékoli komentáře, myšlenky a podněty, které byste rádi sdíleli a rád bych také probíral dále tuto věc.

 

Ing. Michal Martinů                                         SNY            PŘÍRODA           MIDI-HUDBA          in English

cmelak9875centrum.cz                                 

Česká Republika                                               kuriozita - model parního stroje v CAD ProEng2001: 

                                                                        http://www.ulozto.net/xtX94XCz/steam-machine-cad-rar

                                                                       http://ulozto.net/xcRQ8krQ/eg-motor-orig-cad-proe-rar

                                                         Pascal - Delphi - Numerická knihovna:  NUMERIC-LIB-PASCAL.rar

                                                                       Některé rutiny z toho jsem přepsal do jazyka C - C-routines.rar

                                                                       Komplexní matice v C: procedury.      PIC12-16-18-Ccompilator

                                                                        Mathworks MATLAB R2007b         HFSS-torrent 

                                                                        CAD-ProEngineer2001   https://uloz.to/!bDp2LQXKQkEa/proeng-mmi-mmxxi-rar

                                                                        CAE-Elektronika: https://ulozto.net/!zsJo7ydMB/microcap-10-0-9-2-full-rar

                                                                        https://ulozto.cz/!D0pcuIfUfdpj/microcap10manual-pdf

                                                                        Delphi 6 (Pascal) http://www.ulozto.net/xsue4fug/delphi-6-iso

                                                                       Visual Studio 2008 C++ Professional Windows/XP

                                                                       Visual Intel Fortran 11.1  compiler Windows/XP  readme.txt

                                                                       http://www.ulozto.net/xDDdQ9Cz/intel-visual-fortran-compiler-v11-1-067-tbe-rar  readme.txt

                                                                       CAD-elektronika Eagle  Eagle-6.4.0.torrent

                                                                       CAE-elektronika  Micro-Cap 10.0.9.2 torrent

                                                                       Hlavolam Věčnost: DATA\eternity00001.c    DATA\eternity00002.c  Turbo C 2.01